ទទួលបាន iPhone Pro ដែលមានតម្លៃ (១,១៨០ ដុល្លារ) ជាមួយប័ណ្ណប្រេងឥន្ធនៈ ពេលអ្នកទិញ Forester ជាមួយពួកយើងថ្ងៃនេះ!

Receive an iPhone Pro worth (USD $1,180) with petrol vouchers when you book a Forester with us today!

សំរាប់ពេលវេលាមានកំនត់ សូមមកទទួលយក iPhone Pro ដែលមានតម្លៃ ១,១៨០ ដុល្លារ, ប័ណ្ណចាក់ប្រេងឥន្ធនៈបន្ថែមជាមួយផ្លាកលេខដោយឥតគិតថ្លៃ និងមានវត្ថុជាច្រើនទៀតនៅពេលដែលអ្នកទិញ Subaru Forester XT ផលិតដោយជប៉ុន។

វិស្វកររបស់យើងបានបង្កើតប្រព័ន្ធ Symmetrical All-Wheel Drive system របស់ Subaru ប្រកបដោយផាសុកភាពដើម្បីកាត់បន្ថយនូវភាពរអិលនិងការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនរួមជាមួយម៉ាស៊ីន Boxer របស់យើងដែលមានគំលាតនៅចំកណ្តាលដើម្បីផ្តល់នូវតុល្យភាពនិងភាពមិនរអិល។ ធន់ មាំនិងមានលក្ខណៈពិសេសសុវត្ថិភាពជាង ១០០មុខ Forester XT របស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ស្ថេរភាពនិងសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីកន្លែង។

កក់សាកល្បងឥឡូវនេះ!

* ស្តុកមានកំណត់។ ការកំណត់និងល័ក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗត្រូវបានអនុវត្ត។

For a limited time only, receive an iPhone Pro worth USD$1,180, additional petrol vouchers with free license plate number and more when you purchase our turbocharged Japan-made Subaru Forester XT!

Our engineers have passionately developed Subaru’s Symmetrical All-Wheel Drive system to provide less slip and more grip, along with our Boxer engine that has been lowered to provide more balance and less roll. Bold, tough yet built with over 100 safety features, our Forester XT is built for stable and peace of mind drives everywhere.

Book your test drive now!

* Limited stock available. Terms and conditions apply.

Back to Promotions

Which Subaru
interests you?

Please Enter Your Information

Salutation
Name
Telephone number
Email
Test drive venue
Preferred date
Preferred time
I agree with the Privacy Policy  and  Terms & Conditions

Find a Showroom

There's no better way to experience a Subaru.

Locate the nearest

Schedule a Test Drive

Experience Subaru performance from behind the wheel.

Book one today

Get a Brochure

See detailed specifications and explore helpful information at your leisure.

Request now