English Version

อันตรายของการขับขี่ในเอเชีย

เมื่อพูดถึงความปลอดภัย นี่คือเหตุผลว่า ทำไมรถที่คุณขับนั้นสร้างความแตกต่างในโลกได้

ประเทศในเอเชียติดอันดับเกินครึ่งหนึ่งของ 10 อันดับแรกของเมืองที่มีการจราจรแออัดที่สุดทั่วโลกโดยกรุงมนิลาในฟิลิปปินส์มีการจราจรที่แออัดสูงถึง 71% การจราจรที่แออัดไม่เพียงแค่ส่งผลทำให้ประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงลดลงเท่านั้น แต่ยังทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่พฤติกรรมการเปลี่ยนช่องจราจรที่มีความเสี่ยงและความไม่ใส่ใจของผู้ขับขี่ - และนั่นหมายถึง โอกาสมากขึ้นที่จะเกิดอุบัติเหตุมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชนท้าย ซึ่งเป็นอุบัติเหตุที่มีรถยนต์หลายคันเข้ามาเกี่ยวข้อง
และในขณะที่อาจจะเป็นเรื่องยากที่จะลบผลกระทบทางจิตวิทยาอันเกิดจากการจราจรติดขัดเรื้อรังออกไปได้ ทางซูบารุก็ได้คิดวิธีต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุหรืออย่างน้อยที่สุดลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น

หยุด เคลื่อนตัว และหยุดนิ่ง

การนั่งเป็นเวลานานในรถขณะที่การจราจรแออัด มักนำไปสู่การขับขี่ที่ก้าวร้าว การกระทืบแป้นคันเร่งและพยายามเบียดแซงเข้าแถวรถที่กำลังเคลื่อนที่อย่างกะทันหันอาจเป็นอันตรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ารถคันข้างหน้าหยุดกะทันหัน ในขณะที่คุณกำลังเร่งความเร็ว แต่ในเวลาเสี้ยววินาทีนั้น ระบบเบรกก่อนชน (EyeSight Pre-Collision Braking system) จะเข้ามาแทรกแซงการทำงาน โดยระบบจะหาค่าระยะความเร็วถึงวัตถุ (รถหรือคนเดินเท้า) ที่อยู่ด้านหน้ารถของคุณซึ่งสามารถตรวจจับได้ และระบบจะทำงานต่อเนื่องเพื่อตัดสินใจว่าจะใช้แรงเบรกเท่าไหร่พร้อมกับการทำงานของระบบเบรกป้องกันล้อล็อก (ABS system) เพื่อช่วยให้คุณสามารถควบคุมพวงมาลัยในสถานการณ์ที่ปลอดภัยได้ โดยระบบเบรกก่อนชนของซูบารุนั้น จะทำให้ผู้ขับขี่มีเวลาสำหรับการรับมือและหลีกเลี่ยงการชนหรือลดแรงกระแทกจากการชนลงได้

การจราจรแบบเคลื่อนตัวสลับหยุดนิ่งยังหมายถึงการที่ต้องเหยียบแป้นเบรกสลับกับการเหยียบแป้นคันเร่งไปมา ซึ่งบางครั้งอาจทำให้ผู้ขับขี่สับสนและเหยียบทั้งแป้นเบรกและแป้นคันเร่งพร้อมกันได้ หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้น ระบบตัดการทำงานของคันเร่งเมื่อเหยียบแป้นเบรก (Brake Override System) ของซูบารุ จะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถขับขี่ได้ปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เป็นอันตรายเช่นนั้น โดยระบบจะทำการชะลอความเร็วรถ โดยให้ระบบเบรกทำงานก่อนเป็นอันดับแรก หลังจากนั้นระบบก็จะประเมินการตอบสนองจากผู้ขับขี่ เพื่อตัดสินใจว่าจะต้องชะลอความเร็วรถเพิ่มอีกหรือไม่ หรือจะปล่อยให้ผู้ขับขี่เหยียบแป้นคันเร่ง และปล่อยให้เพิ่มความเร็วรถได้

image-1

สภาพอากาศที่มีพายุฝน

สภาพอากาศมีบทบาทสำคัญต่อความปลอดภัยเช่นกัน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ซึ่งมรสุมกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยต่อปีในฟิลิปปินส์อาจสูงเกิน 4 เมตร ตามข้อมูลจากสำนักบริการด้านบรรยากาศ ธรณีฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ของฟิลิปปินส์ ด้วยสภาพอากาศเช่นนี้รวมกับสภาพถนนที่ไม่สมบูรณ์ (ในปี พ.ศ. 2557 มีถนนในฟิลิปปินส์ไม่ได้ลาดยางยาวกว่า 155,000 กิโลเมตร, ข้อมูลจาก The World Factbook) คุณจะเห็นว่าเพราะอะไร? รถยนต์ของคุณจำเป็นต้องได้รับเสริมประสิทธิภาพอย่างจริงจัง เพื่อให้สามารถวิ่งอยู่บนท้องถนนได้ ทางซูบารุได้ออกแบบรถยนต์เพื่อรับมือกับสภาพแวดล้อมที่สุดขั้วเหล่านี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับขี่ในชีวิตประจำวัน โดยเริ่มจากการออกแบบให้มีความสูงใต้ท้องรถที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มความสามารถในการขับลุยน้ำที่ยอดเยี่ยม และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อแบบสมมาตร (SAWD) ของซูบารุก็ไม่เหมือนกับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อทั่วไป โดยระบบนี้เป็นระบบที่ทำงานในโหมดขับเคลื่อนสองล้อ (2WD) เกือบตลอดเวลา ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อจะเปิดใช้งานเฉพาะเมื่อแรงฉุดของสองล้อหน้าสูญเสียกำลังไป โดยระบบ SAWD ของซูบารุยังสามารถเปิดใช้งานได้ตลอดเวลา เพื่อกระจายกำลังเครื่องยนต์ไปยังล้อทั้งสี่ล้อเพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมอย่างเต็มที่

ประเทศในเอเชียมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองที่แออัดที่สุด 10 อันดับแรกทั่วโลก

การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์

ตามที่ข้อมูลที่ได้รับจากศูนย์วิจัยพิว (Pew Research Center) ได้ตั้งข้อสังเกตว่า กว่า 80% ของครัวเรือนในประเทศไทย มาเลเซีย และเวียดนามเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ ซึ่งอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นรูปแบบการขนส่งหลัก แต่การจับกลุ่มขับขี่รถจักรยานยนต์บนท้องถนนที่มีพฤติกรรมการขี่ที่เป็นอันตรายอาจส่งผลร้ายได้ตามมาภายหลัง สำหรับประเทศไทยนั้น องค์การอนามัยโลกได้ให้ข้อมูลว่า การเสียชีวิตบนท้องถนนเกิดจากผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ประมาณ 70% ในขณะที่ในสหรัฐอเมริกาตัวเลขนี้มีค่าน้อยกว่า 25%

image-2

อุบัติเหตุระหว่างรถยนต์สี่ล้อและรถจักรยานสองล้อ มักเกิดขึ้นจากการขาดความสามารถในการมองเห็น พวกเราส่วนใหญ่รู้ดีว่าการมีจักรยานยนต์โผล่ออกมาจากจุดอับสายตาและหักเลี้ยวกะทันหันรอบตัวเรานั้นเป็นอย่างไร ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาของซูบารุ (ส่วนหนึ่งของระบบตรวจจับภาพด้วยกล้องหลัง (Rear Vehicle Detection ของซูบารุ) มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำภาพยานพาหนะที่ “มองไม่เห็น” มาให้มองเห็นบนจอภาพ โดยมีตัวเซนเซอร์ติดตั้งที่ตัวถังด้านหลังเพื่อตรวจจับวัตถุที่คุณมองไม่เห็น โดยการแจ้งเตือนด้วยไฟกะพริบที่ฝากระจกมองข้างด้านที่ตรงกัน เพื่อแจ้งเตือนคุณให้ทราบ เมื่อมีรถจักรยานยนต์หรือยานพาหนะอื่นอยู่ในจุดอับสายตาของคุณหรือใกล้เกินไป ในขณะที่คุณเปลี่ยนช่องจราจร ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตาของซูบารุจะแสดงภาพถนนบริเวณรอบตัวคุณให้ชัดเจนขึ้น ทำให้ทุกคนมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนหรือสภาพอากาศ รถจักรยานยนต์หรือคนขับรถที่ก้าวร้าว ซึ่งมีอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถือเป็นความท้าทาย แต่โชคดีที่คุณสามารถเลือกรถที่เหมาะสมกับภูมิภาคนี้ได้ เพื่อไม่ต้องเสี่ยงกับอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

ค้นหาโชว์รูม

ไม่มีวิธีไหนจะดีไปกว่าการได้สัมผัสซูบารุอย่างใกล้ชิด

ค้นหาโชว์รูมที่ใกล้ที่สุด

นัดหมายทดลองขับ

สัมผัสสมรรถนะสุดพิเศษของซูบารุด้วยการทดลองขับ

นัดหมายวันนี้

รับโบรชัวร์

ดูรายละเอียดของข้อมูลจำเพาะและค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ขอโบรชัวร์