Schedule a Service

Whether it's a routine oil change or unplanned maintenance appointment, trust our master technicians to get you in and out, and back to your day in no time.

ซูบารุ กาญจนาภิเษก | บริษัท มอเตอร์ อิมเมจ (ประเทศไทย) จำกัด

1543 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 เปลี่ยนสถานที่
  • ข้อมูลทั่วไปโทรศัพท์
    02 015-5919
  • แฟกซ์
    02 886-1252
  • ชั่วโมงการทำงาน
    วันจันทร์ - วันเสาร์8.30 น. - 17.30 น.

When would you like to come in?

All fields required.
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
เบอร์โทร
อีเมล
Select Service
รุ่นรถที่ใช้ปัจจุบัน
วันที่ต้องการทดลองขับ
เวลา
Current Mileage
ข้อความ

ค้นหาโชว์รูม

ไม่มีวิธีไหนจะดีไปกว่าการได้สัมผัสซูบารุอย่างใกล้ชิด

ค้นหาโชว์รูมที่ใกล้ที่สุด

นัดหมายทดลองขับ

สัมผัสสมรรถนะสุดพิเศษของซูบารุด้วยการทดลองขับ

นัดหมายวันนี้

รับโบรชัวร์

ดูรายละเอียดของข้อมูลจำเพาะและค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ขอโบรชัวร์