ราคารถยนต์

Ready to buy? We're here to help. We've put together helpful pricing and financing information so you have all that you need to make an informed decision.

Get the latest pricing information.

Which Subaru interests you?

Outback 2.5i-T EyeSight - บาท 2,365,200

All-New Forester 2.0i-L - บาท 1,030,000

All-New Forester 2.0i-S - บาท 1,060,000

All-New Forester 2.0i-S Eyesight - บาท 1,130,000

XV 2.0i - บาท 970,000

XV 2.0i-P - บาท 1,015,000

ค้นหาโชว์รูม

ไม่มีวิธีไหนจะดีไปกว่าการได้สัมผัสซูบารุอย่างใกล้ชิด

ค้นหาโชว์รูมที่ใกล้ที่สุด

นัดหมายทดลองขับ

สัมผัสสมรรถนะสุดพิเศษของซูบารุด้วยการทดลองขับ

นัดหมายวันนี้

รับโบรชัวร์

ดูรายละเอียดของข้อมูลจำเพาะและค้นหาข้อมูลอื่นๆ ที่คุณต้องการ

ขอโบรชัวร์