ធ្វើការពិនិត្យមើលស្ថានភាពនៃការហៅរថយន្តមកវិញរបស់អ្នក សូមបំពេញទម្រង់ខាងក្រោម

បញ្ចូលព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកខាងក្រោម ដើម្បីទទួលបានពាក្យសម្ងាត់តែម្តង (OTP)
សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព អំពីស្ថានភាពនៃការហៅរថយន្តរបស់អ្នកត្រលប់មកវិញ។

ម្ចាស់រថយន្តជាទីគោរព សូមបន្ថែមឈ្មោះគេហរទំព័ររបស់យើង <motorimage.net>
ទៅក្នុងបញ្ជីអ្នកផ្ញើសាររបស់អ្នក ដើម្បីប្រាកដថា
លោកអ្នកមានសុវត្ថិភាពក្នុងការទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានពីយើងខ្ញុំ។

ឈ្មោះ
លេខទូរស័ព្ទ
អ៊ីម៉ែល
លេខសាក់ស៊ី
ខ្ញុំទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមចំពោះការប្រមូល ការរក្សាទុក ការប្រើប្រាស់ និងការចែកចាយដោយ Motor Image Cambodia Pte Ltd និងក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធ និងពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗ (ហៅជារួមថា “MICB Group”) នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលខ្ញុំបានផ្តល់ជូនដល់ MICB Group សម្រាប់ គោលបំណងនៃការចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យអតិថិជនរបស់ MICB Group ទាក់ទងនឹងការស្ទង់មតិនេះ។
ខ្ញុំយល់ព្រមបន្ថែមទៀតចំពោះការទាក់ទងដោយប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំតាមមែល/អ៊ីមែល/ទូរស័ព្ទ/ទូរសារ SMS ទាក់ទងនឹងមតិកែលម្អរបស់អតិថិជន ការផ្សព្វផ្សាយ ព្រឹត្តិការណ៍ ការផ្តល់ជូន ការលក់ និងការទិញយានយន្តជាដើម។

ស្វែងរកកន្លែងតាំងបង្ហាញរថយន្ត

មិនមានវិធីទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៃរថយន្ត Subaru ផ្សេងទៀតនោះទេ ក្រៅពីការមកទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់។

រកទីតាំងនៅជិតបំផុត

កំណត់ពេលបើកបរសាកល្បង

ទទួលយកបទពិសោធន៍នៃសមត្ថភាពបើកបររបស់រថយន្តដោយផ្ទាល់។

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

យកខិត្តប័ណ្ណ

មើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសលម្អិត និងស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅពេលទំនេររបស់អ្នក។

ស្នើសុំឥឡូវនេះ