បច្ចេកវិទ្យារបស់ Subaru បានឈ្នះពានរង្វាន់នៅទូទាំងពិភពលោកផ្នែករក្សាសុវត្ថិភាពជូនអ្នកបើកបរ និងអ្នករួមដំណើរនៅលើដងផ្លូវ

ប្រព័ន្ធតួ Subaru Global Platform

ការពារមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកជាមួយនឹងមុខងារស្រូបកម្លាំងបុកទង្គិចកម្រិតខ្ពស់បំផុត

ប្រព័ន្ធ Global Platform ដែលជាគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់រថយន្ត Subaru បានជួយធ្វើឱ្យរថយន្តម៉ាក Forester ឈ្នះពានរង្វាន់ JNCAP 2018-2019 Grand Prix Award។

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធ SGP ជួយរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក
ប្រព័ន្ធ EyeSight

ភ្នែកមួយគូបន្ថែមទៀតនេះអាចជួយរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកឱ្យចៀសឆ្ងាយពីបញ្ហានានា

បច្ចេកវិទ្យាជំនួយដល់អ្នកបើកបរ EyeSight បានធ្វើឱ្យរថយន្តម៉ាក Forester ឈ្នះពានរង្វាន់ Impreza and XV the Advanced Safety Vehicle Triple Plus នៅប្រទេសជប៉ុនក្នុងឆ្នាំ2018-2019 នៅក្នុងកម្មវិធីវាយតម្លៃរថយន្តថ្មី (JNCAP)។

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា EYESIGHT ជួយរក្សាសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក
ប្រព័ន្ធបញ្ជាកម្លាំងកង់ទាំងអស់ស៊ីមេទ្រី (SAWD)

សមត្ថភាពរក្សាកម្លាំងទាញ និងគ្រប់គ្រងរថយន្តបានយ៉ាងល្អប្រសើរគ្រប់ពេលវេលា

សមត្ថភាពរក្សាកម្លាំងទាញ និងគ្រប់គ្រងរថយន្តគ្មានគូប្រៀបរបស់ប្រព័ន្ធ SAWD បានធ្វើឱ្យរថយន្ត Subaru ទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ 1 សម្រាប់ការពេញចិត្តរបស់ម្ចាស់រថយន្តនៅក្នុងសន្ទស្សន៍ពេញចិត្តរបស់អតិថិជនអាមេរិក។

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធ SAWD ជួយផ្ដល់សមត្ថភាពបញ្ជាក់
ម៉ាស៊ីន Boxer

ទទួលបានសមត្ថភាពកាន់តែល្អប្រសើរ និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយមានរំញ័ររំខានតិចតួចបំផុត

សមត្ថភាពរក្សាលំនឹងខ្ពស់បំផុតដែលផ្ដល់ជូនដោយកម្លាំងទំនាញចំណុចកណ្ដាលផ្នែកខាងក្រោមរបស់ម៉ាស៊ីន Boxer បានជួយធ្វើឱ្យ Newsweek ដាក់ចំណាត់ថ្នាក់រថយន្ត Subaru ជាម៉ាករថយន្តមួយក្នុងចំណោមម៉ាករថយន្តពេញនិយមបំផុត។

ស្វែងយល់អំពីរបៀបដែលម៉ាស៊ីន BOXER បង្កើនសមត្ថភាពបើកបររបស់អ្នក

សុវត្ថិភាពឈានមុខគេនៅក្នុងវិស័យ

នៅក្នុងទិដ្ឋភាពផ្នែកខាងក្នុង សុវត្ថិភាពរបស់លោកអ្នកគឺជាចំណុចស្នូលក្នុងការសម្រេចចិត្ត លើគ្រប់ចំណុចរចនាទាំងអស់របស់យើង។ ការប្ដេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការផ្ដល់ជូននូវអារម្មណ៍សុវត្ថិភាព បានធ្វើឱ្យយើងទទួលចំណាត់ថ្នាក់ល្អបំផុតផ្នែកសុវត្ថិភាពនៅទូទាំងពិភពលោក។

ស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីមុខងារសុវត្ថិភាពរបស់យើង

សមត្ថភាពដំណើរការល្បីល្បាញទូទាំងពិភពលោក

កេរ្តិ៍ឈ្មោះរថយន្តស្ពតរបស់យើងបានធ្វើឱ្យយើងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់ស្តង់ដារមាសពី Subaru Tecnica International (STI) ផ្នែកវិស្វកម្មសមត្ថភាពដំណើរការរបស់រថយន្ត ដែលបានទទួលស្គាល់នៅទូទាំងពិភពលោក។

ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីអ្វីដែលបានជំរុញយើង
ស្វែងយល់បន្ថែមអំពីរបៀបដែលប្រព័ន្ធបញ្ជាកម្លាំងកង់ទាំងអស់ស៊ីមេទ្រី (SAWD) ផ្ដល់ជូននូវសមត្ថភាពរក្សាកម្លាំងទាញ និងគ្រប់គ្រងរថយន្តបានយ៉ាងល្អបំផុត។

ស្វែងរកកន្លែងតាំងបង្ហាញរថយន្ត

មិនមានវិធីទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៃរថយន្ត Subaru ផ្សេងទៀតនោះទេ ក្រៅពីការមកទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់។

រកទីតាំងនៅជិតបំផុត

កំណត់ពេលបើកបរសាកល្បង

ទទួលយកបទពិសោធន៍នៃសមត្ថភាពបើកបររបស់រថយន្តដោយផ្ទាល់។

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

យកខិត្តប័ណ្ណ

មើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសលម្អិត និងស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅពេលទំនេររបស់អ្នក។

ស្នើសុំឥឡូវនេះ