សុវត្ថិភាព

សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកគឺជាអាទិភាពខ្ពស់បំផុតរបស់យើងខ្ញុំ

គ្រោងតួរថយន្តដ៏រឹងមាំរបស់ប្រព័ន្ធ Subaru Global Platform ធ្វើឱ្យរថយន្តរបស់យើងកាន់តែមានលក្ខណៈពិសេសនៅក្នុងការបើកបរ ដំណើរការ និងមានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការធ្វើដំណើរ ប៉ុន្តែផ្នែកពិសេសបំផុតគឺការពារសុវត្ថិភាពរបស់អ្នក និងអ្នកដំណើរនៅលើរថយន្តបានកាន់តែល្អប្រសើរ។ ប្រព័ន្ធដ៏ទំនើបរបស់យើងជួយបង្កើនការស្រូបកម្លាំងបុកទង្គិចរហូតដល់ 40% ដែលនោះគឺជាប្រសិទ្ធភាពនៃគ្រឹះដ៏រឹងមាំ។

ប្រព័ន្ធតួ Subaru Global Platform
បន្ថែមភាពរឹងមាំទៅលើគ្រោងដែលមានសណ្ឋានជាចិញ្ចៀន ដើម្បីបង្កើនភាពរឹងមាំតាំងពីបាតក្រោមដល់ផ្នែកខាងលើ។
សូមមើលផ្នែកខាងក្រោម៖
Disclaimer: Subaru Global Platform is not yet available on all models. Images shown are for illustrative purposes only. Specifications may vary across markets.
សមត្ថភាពដំណើរការ

ដំណើរការចង្កូតរហ័ស

រថយន្តមានប្រព័ន្ធការពារការបុកទង្គិចកាន់តែប្រសើរ កាន់តែមានផាសុកភាព និងងាយស្រួលបើកបរ។ តាមរយៈការបន្ទាបចំណុចកណ្ដាលនៃទំនាញផែនដី 5mm និងកាត់បន្ថយរយៈពេលដំណើរការចង្កូត ធ្វើឱ្យការកាច់ចង្កូតរបស់អ្នកកាន់ងាយស្រួលនៅក្នុងគ្រប់កាលៈទេសៈទាំងអស់។

សូមមើលប្រព័ន្ធ SUBARU GLOBAL PLATFORM កំពុងដំណើរការ
ប្រព័ន្ធការពារ

បំពាក់បរិក្ខារតែលើរថយន្តមួយចំនួន

នៅពេលខ្លះមានគ្រោះកើតឡើង ហើយនៅពេលកើតឡើង អ្នកអាចមានប្រព័ន្ធ Subaru Global Platform ដើម្បីការពារសុវត្ថិភាពឱ្យកាន់តែល្អប្រសើរ។ ប្រព័ន្ធត្រូវបានរចនាជាទ្រនាប់ជួយការពារការបុកទង្គិចនៅពេលមានគ្រោះថ្នាក់កើតឡើង។

Disclaimer: Subaru Global Platform is not yet available on all models. Images shown are for illustrative purposes only. Specifications may vary across markets.

អ្វីដែលគិតមិនដល់មានសារៈសំខាន់បំផុត

70%

កាន់តែមានភាពរឹងមាំបើធៀបនឹងម៉ូដែលមុនៗ ដែលកាត់បន្ថយរំញ័រខ្លាំង។

50%

ការកាត់បន្ថយការបង្វិលតួរថយន្ត បើធៀបជាមួយម៉ូដែលមុនៗ ដែលធ្វើឱ្យដំណើរការរថយន្តកាន់តែល្អប្រសើរឡើងនៅរៀងរាល់ពេលបត់។

ផាសុកភាពនៅពេលធ្វើដំណើរ

ប្រព័ន្ធ Subaru Global Platform ការពារការបុកទង្គិច និងកាត់បន្ថយរំញ័របាន 50% ដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសាក់ស៊ីរថយន្តផ្ទាល់តែម្ដង។ ប្រព័ន្ធនេះធ្វើឱ្យការបើកបររបស់អ្នកកាន់តែមានសំឡេងស្ងាត់ និងមានលំនឹង ទាំងនៅលើផ្លូវស្រួល និងផ្លូវពិបាក។

ការពារការបុកទង្គិច

សូមទស្សនាប្រព័ន្ធរបស់ប្រព័ន្ធ Subaru Global Platform ការពារការបុកទង្គិច និងស្រូបកម្លាំងបុកទង្គិចបាន 40% លើសពីម៉ូដែលមុនៗ។

ប្រព័ន្ធទប់លំនឹង

សូមមើលប្រព័ន្ធទប់លំនឹងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពរបស់ប្រព័ន្ធ Subaru Global Platform ដើម្បីឱ្យការបើកបរកាន់តែងាយស្រួល និងប្រកបដោយផាសុកភាព។

កន្លែងអង្គុយខាងមុខធំទូលាយ

រថយន្តមានប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយរំញ័រ និងសំឡេងរំខានដែលផ្ដល់ភាពរីករាយ និងផាសុកភាពសម្រាប់អ្នកដំណើរនៅលើរថយន្ត

ស្វែងយល់អំពីបច្ចេកវិទ្យាជំនួយដល់អ្នកបើកបរ EyeSight ដែលជួយឱ្យមានផាសុកភាពនៅគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់។

ស្វែងរកកន្លែងតាំងបង្ហាញរថយន្ត

មិនមានវិធីទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់នៃរថយន្ត Subaru ផ្សេងទៀតនោះទេ ក្រៅពីការមកទទួលយកបទពិសោធន៍ផ្ទាល់។

រកទីតាំងនៅជិតបំផុត

កំណត់ពេលបើកបរសាកល្បង

ទទួលយកបទពិសោធន៍នៃសមត្ថភាពបើកបររបស់រថយន្តដោយផ្ទាល់។

ស្នើសុំឥឡូវនេះ

យកខិត្តប័ណ្ណ

មើលលក្ខណៈបច្ចេកទេសលម្អិត និងស្វែងរកព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅពេលទំនេររបស់អ្នក។

ស្នើសុំឥឡូវនេះ